Formål med referencegruppen er:

  • At etablerer et dansk forum med aktører og interessenter, der kan medvirke til at kvalificere og inspirerer Telekat-projektet herunder projektforløb, projektindhold, forsknings- og innovationsprocessen, m.v.
  • At skabe vidensdeling og dialog om telehomecare til KOL-patienter
  • At inspirerer til udvikling og afprøvning af nye metoder ved brugerdreven innovation og kroniske syge patienter

Repræsentanter

Dansk Medicoteknisk Selskab

Formand Kim Dremstrup Nielsen

Dansk Selskab for Medicinsk Informatik

Konsulent Dorthe Skou Lassen

Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin

Formand Klaus Phanareth

MedCom. Det Danske Sundhedsdatanet

Konsulent Jane Clemmensen

Danmarks Lungeforening

Direktør Charlotte Fuglsang

Kronikerenheden, Region Nordjylland

Kontorchef Alice Morsbøl

Kronikerenheden, Region Nordjylland

Konsulent Karin Bang Andersen

Biomed Community, Aalborg Kommune

Erhvervskonsulent Finn Allan Larsen

Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Professor Harry Boer

EU-projekt Svendborg "Better Breathing"

Ledende overlæge Michael Nord Hansen